قوانين و مقررات فروشگاه:

لطفا هنگام سفارش به توضیحات سایز بندی دقت فرمایید تا سایز مناسب را انتخاب نمایید.