پوشاك ورزشی

سویی شرت انیمال ایکس لارج ( مشکی با چاپ زرد)
108,000 تومان

عرض این سایز 54 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

سویی شرت انیمال دو ایکس لارج ( مشکی با چاپ زرد)
112,000 تومان

عرض این سایز 60 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

اسلش انیمال لارج ( مشکی با چاپ زرد)
69,000 تومان

مناسب تا وزن 80 کیلو

اسلش انیمال ایکس لارج ( مشکی با چاپ زرد)
72,000 تومان

مناسب از وزن 80 تا 95 کیلو

اسلش انیمال دوایکس لارج ( مشکی با چاپ زرد)
75,000 تومان

مناسب از وزن 95 تا 120 کیلو

تیشرت الیمپ لارج ( سفید)
39,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت الیمپ ایکس لارج ( سفید)
41,000 تومان

عرض این سایز 53 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت الیمپ دوایکس لارج ( سفید)
43,000 تومان

عرض این سایز 56 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت الیمپ سه ایکس  لارج ( سفید)
44,000 تومان

عرض این سایز 61 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت usn دوایکس لارج ( مشکی)
43,000 تومان

عرض این سایز 56 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت usn سه ایکس  لارج ( مشکی)
44,000 تومان

عرض این سایز 61 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت venum ایکس لارج ( قرمز)
41,000 تومان

عرض این سایز 53 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید