پوشاك ورزشی

لگ الیمپ ارتشی L
84,000 تومان

مناسب تا وزن 80 کیلو

لگ الیمپ ارتشی xx
84,000 تومان

مناسب از وزن 95 تا 120 کیلو

کاپریس لگ جیم شارک (آبی) L
79,000 تومان

مناسب تا وزن 80 کیلو

کاپریس لگ جیم شارک (آبی) XXL
79,000 تومان

مناسب از وزن 95 تا 120 کیلو

کاپریس لگ یاماموتو (مشکی) xxl
64,000 تومان

مناسب از وزن 95 تا 120 کیلو

تیشرت GYM  لارج (زرد) L
58,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت GYM   لارج (زرد) XL
58,000 تومان

عرض این سایز 53 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

سویی شرت فیزیک (مشکی ) xl
162,000 تومان

عرض این سایز 55 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت  trec (نخودی) L
58,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت  trec (نخودی) XL
58,000 تومان

عرض این سایز 53 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت آرنولد پرو (زرد ) XL
58,000 تومان

عرض این سایز 53 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت آرنولد پرو (زرد ) L
58,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید