پوشاك ورزشی

تیشرت ifbb  سه ایکس لارج ( قرمز )
44,000 تومان

عرض این سایز 61 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت MMA لارج ( سرمه ای)
39,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت MMA  ایکس لارج ( سرمه ای)
41,000 تومان

عرض این سایز 54 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت WARRIOR لارج ( زرد)
39,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت WARRIOR ایکس لارج ( زرد)
41,000 تومان

عرض این سایز 54 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت WARRIOR دوایکس لارج ( زرد)
43,000 تومان

عرض این سایز 56 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

تیشرت WARRIOR سه ایکس لارج ( زرد)
44,000 تومان

عرض این سایز 61 سانت میباشد ( از قسمت زیز بغل . درز تا درز لباس ) لطفا هنگام خرید به این موضوع توجه فرمایید

شلوارک یونیورسال دوایکس لارج ( زرد)
36,000 تومان

مناسب از وزن 95 تا 120 کیلو

شلوارک یونیورسال لارج ( زرد)
32,000 تومان

مناسب تا وزن 80 کیلو

شلوارک یونیورسال ایکس لارج ( زرد)
34,000 تومان

مناسب از وزن 80 تا 95 کیلو

شلوارک رونی کلمن لارج ( سفید)
32,000 تومان

مناسب تا وزن 80 کیلو

شلوارک رونی کلمن ایکس لارج ( سفید)
34,000 تومان

مناسب از وزن 80 تا 95 کیلو