سویی شرت

آستین رگلان mp لارج
58,000 تومان

عرض این سایز 49 سانت میباشد ( از قسمت زیر بغل . درز تا درز لباس )

آستین رگلان mp ایکس لارج
59,000 تومان

عرض این سایز 54 سانت میباشد ( از قسمت زیر بغل . درز تا درز لباس )

آستین رگلان mp دو ایکس لارج
63,000 تومان

عرض این سایز 56 سانت میباشد ( از قسمت زیر بغل . درز تا درز لباس )